KENNISMAKING

Mobirise

Zonne-Run vzw* werd in het voorjaar van 1986 opgericht door enkele Kempenaars die hun sociale bekommernis ten aanzien van de kansarmen in onze samenleving in praktijk wilden brengen. Deze mensen, te situeren in uiteenlopende sociale en economische lagen van de maatschappij, wilden zich expliciet richten naar jongeren met een beperking. 

Met de jarenlange inzet voor, in hoofdzaak jongeren met een beperking, tracht zij de zon in het leven van deze mensen te brengen. Niet door grote, holle woorden, maar eerder eenvoudig, nl. door middel van het samenbrengen van motorrijders en deze jongeren en dit omkaderd door vele vrijwilligers. Zo wordt getracht de integratiegedachte in de praktijk te brengen.

Mobirise
*Zonne-Run vzw  is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht op 16/04/1986 (publicatie statuten in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 20/08/1986 onder identificatienummer 23708/86 – ondernemingsnummer BE 0432.130.050; statuten die werden aangepast in het kader van de wet van 02/05/2002) en haar maatschappelijke zetel heeft te Steenweg op Oosterlo 19, 2430 Eindhout-Laakdal. RPR Turnhout.
 

Mobirise

Created with Mobirise website builder