HOOGTEPUNTEN

Hieronder een overzicht van onze hoogtepunten.

2003 Europees jaar van personen met een beperking

Mobirise

2003 werd door de Europese Unie uitgeroepen tot het Europees jaar van personen met een beperking.  Zonne-Run vzw  vatte de koe bij de horens, diende een dossier in en werd op Europees vlak bekroond en beloond voor hun inzet.  Door deze bekroning slaagde de vereniging er niet enkel in zichzelf, maar ook Laakdal in Vlaanderen én Europa op de kaart zetten! 


Cultuurprijs Gemeente Laakdal

Nadat we in het kader van 2003 Europees jaar van personen met een beperking bekroond werden als een van de meest verdienstelijke projecten en zo Europese erkenning genoten, werden we in 2004 ook sant in eigen land. Want in dit jaar werd de cultuurprijs van de gemeente Laakdal uitgereikt aan onze vereniging. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon of vereniging die, in deze periode voorafgaand aan de uitreiking, zich op cultureel vlak een uitzonderlijke of bijzondere prestatie heeft verricht met ruime weerklank in of voor de gemeente.
De jury motiveerde deze uitverkiezing als volgt:

Zonne-Run vzw  zet zich als socio-culturele vereniging al 19 jaar aanhoudend én onbaatzuchtig in voor een bijzondere groep in onze gemeente én in onze maatschappij.  Personen met een beperking vormen de doelgroep, maar om hun integratie te bevorderen, wordt ook de samenleving in haar totaliteit erbij betrokken.  Mensen, met en zonder beperking, samenbrengen en confronteren is immers de initiële doelstelling.
Op zichzelf is dit reeds uniek, maar dat dit ver over de gemeentegrenzen heen gebeurt, maakt deze vereniging nog meer uniek. Jarenlang fungeert ze zo als ambassadeur binnen en buiten Laakdal. 
Mobirise
Bron: Informatieblad gemeente Laakdal, december 2004

Jubileumjaar 2005

2005 werd opnieuw een mijlpaal in het bestaan van Zonne-Run vzw. Opnieuw, want het was amper twee jaar geleden dat onze vereniging werd bekroond in het kader van 2003, het Europees jaar van personen met een beperking, en eind 2004 ontvingen we de cultuurprijs van de gemeente Laakdal.
In 2005 hadden we een dubbele reden tot vieren: we organiseerden de 20ste Zonnerun, de dagtocht van personen met een beperking in zijspanmotoren doorheen de Kempen én onze vereniging was reeds 20 jaar actief met en voor personen met een beperking.
Gespreid over het ganse jaar organiseerden we verscheidene activiteiten. Het hoogtepunt situeerde zich in het weekend van 1-2-3 juli als de 20ste Zonnerun georganiseerd werd en er het ganse weekend wat te beleven viel. Publiekstrekker werd de ZonnerunProm’s, een vedettenparade met optredens van Coco Junior, Bart Herman, Guy Swinnen, Bart Van den Bossche en enkele verrassingsacts. Zij werden begeleid door het (versterkt) Eindhoutse fanfare-orkest.

Nadat de cultuurprijs in 2004 aan onze vereniging werd overhandigd, werd er verder gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de gemeente Laakdal en Zonne-Run vzw. Wij verzochten het gemeentebestuur en de cultuurraad om een partnership voor onze eerste lustrumprijs schilderkunst voor personen met een beperking, ereprijs Theo Dreezen (medestichter en erevoorzitter Zonne-Run vzw). 

Mobirise
Het hoofddoel was personen met een beperking creatief aan het werk te zetten en dit in huiselijke kring, in de instelling waar ze verblijven, in de vereniging waarbij ze zijn aangesloten, in het bedrijf waar ze werken,... in welke omgeving dan ook. Tientallen personen met een beperking gingen aan het werk rond het thema "zon" en gaven hieraan een eigen interpretatie, al dan niet in combinatie met de visie van Zonne-Run vzw. Uit de deelnemende schilderijen werd één exemplaar weerhouden waarvan het logo voor ons jubileumjaar werd gemaakt.

Zilveren jubileumjaar 2010

In het kader van de jubileumviering 25 jaar Zonne-Run vzw – 25ste Zonnerun organiseerden we, na 2005, voor de tweede maal een logowedstrijd: de tweede lustrumprijs schilderkunst voor personen met een beperking, ereprijs Theo Dreezen. Ook in dit jaar gingen tientallen personen met een beperking aan het werk rond het thema “vriendschap”. Net zoals bij de eerste lustrumprijs, werd een schilderij gekozen als logo voor ons zilveren jubileumjaar.
Voor de tweede maal organiseerden wij verscheidene activiteiten om ons jubileumjaar te vieren. Het hoogtepunt situeerde zich in het weekend van 2-3-4 juli als de 25ste Zonnerun georganiseerd werd en er het ganse weekend wat te beleven viel. Er werd een heuse Sunsetparty georganiseerd met optredens van Nicole & Hugo, Jean Bosco Safari, Jos Loffens concertband, Bart Van den Bossche en een verrassingsact.
Mobirise
Mobirise

30ste Zonnerun 2015

Voor de viering van de 30ste Zonnerun trokken wij met alle deelnemers naar de Olmense Zoo. Hier konden de personen met een beperking hun hart ophalen tussen de verschillende dieren, samen met hun begeleiders en motorrijders. De weergoden waren ons op 4 juli goed gezind.

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Website was created with Mobirise