ACTIVITEITEN

Ieder jaar opnieuw probeert het bestuur van Zonne-Run vzw samen met tientallen vrijwilligers de zon in het leven van de deelnemers te laten schijnen.  Op deze wijze is integratie geen loos begrip, maar een actieve bezigheid waarvan iedereen “rijker” wordt.
Hieronder een overzicht van onze activiteiten.

Ontspanningsnamiddag

* een ontspanningsnamiddag, waarop al onze jongeren met hun ouders, begeleiders enz. worden uitgenodigd. Het programma bevat een animatiegedeelte (clown, goochelaar, muziek, …) en een gezellig samenzijn met spijs en drank. Op dezelfde dag wordt ook de film vertoond van de voorbije Zonnerun. Deze gezinsnamiddag staat geprogrammeerd op de tweede zondag van maart.

Zowat een uur voor aanvang zoeken de eerste deelnemers van de Zonnerun en hun familie, vrienden en begeleiders op. Na het welkomstwoord van onze voorzitter, wordt de film van de voorbije editie van de Zonnerun getoond. Daarna gaat onze artiest aan de slag. Wij streven er naar de deelnemers bij het optreden te betrekken, zodat vooral zij zich kunnen amuseren en hun talenten kunnen tentoonstellen. Ten slotte wordt de honger gestild met een lekkere maaltijd.


De Zonnerun

Mobirise

* de Zonnerun: Het hoogtepunt van de jaarwerking en tevens het uithangbord van de vereniging. Het is een dagtocht van een honderdtal jongeren met een beperking met zijspanmotoren en trikes door de regio. Een tachtigtal zijspanrijders uit vooral België, Nederland en Duitsland zetten zich op de eerste zaterdag van juli belangeloos in om deze jongeren een unieke dag te bezorgen. 

Aan de voorbereidingen van deze mooie dag, werkt de vereniging een gans jaar lang.

Om deze activiteit te kunnen organiseren zijn er twee essentiële groepen van mensen: personen met een beperking en motorrijders. Door de jarenlange ervaring en contacten met instellingen en verenigingen heeft Zonnerun vzw een grote groep aan deelnemers opgebouwd. Via een schriftelijke en mondelinge (op onze ontspanningsnamiddag in maart) communicatie nodigen wij ons doelpubliek voor de volgende editie uit. Voor deze deelnemers, +/- 100 personen, moeten wij vervolgens vervoer voorzien en dit bij voorkeur zijspanmotoren en trikes. Dit vervoermiddel is ideaal om ons doel te realiseren, het uitgangspunt van de activiteit: personen met een beperking maken een uitstap in een vervoermiddel waarmee ze anders niet in aanraking komen. Ook hebben wij met onze jarenlange ervaring een stevige groep aan ervaren motorrijders en trikerijders opgebouwd. We hebben ongeveer 80 voertuigen nodig om zowat 100 personen met een beperking te vervoeren. Via een schriftelijke uitnodiging en persoonlijke contacten proberen wij beide aantallen op elkaar af te stemmen.

Vervolgens moeten wij ervoor zorgen dat we de baan op kunnen.  We moeten een parcours uittekenen dat we zo veilig en comfortabel mogelijk kunnen afleggen en dat bovendien aangenaam is voor rijder en passagier. Ook dit wordt jaar na jaar moeilijker door het toenemende verkeer, wegenwerken en steeds minder begrip tonende automobilisten. Wij willen echter tegen de stroom in roeien, het publiek dat we passeren uitdagen en confronteren met onze medemens met een beperking omdat we vinden dat zij minstens éénmaal per jaar heer en meester over de weg mogen zijn.  Veiligheid wordt dan ook steeds belangrijker en om dit te garanderen hebben we veel medewerkers nodig.  We vragen toestemming aan de gemeenten waar we passeren en rekenen daarbij op toezicht door de lokale politie. Een dertigtal motorrijders begeleiden ons en sluiten alle zijwegen af zodat wij met onze karavaan een vrije doortocht hebben.

Ook de dag van onze activiteit zelf hebben we vele medewerkers nodig om alles vlot te laten verlopen: ’s morgens als alle deelnemers zich aanmelden en iedereen zijn plaatsje in het juiste voertuig moet krijgen; in de loop van de voormiddag voorzien we een halte om iedereen de kans te geven een drankje te nemen en een sanitaire stop te maken; ’s middags om ervoor te zorgen dat zo’n 350 mensen op één uur tijd een warm middagmaal kunnen nuttigen; vervolgens voorzien we een optreden in een feestzaal of sporthal; ’s namiddags na de aankomst wordt aan elke deelnemer een koffietafel aangeboden en tenslotte wordt ’s avonds nog een bal georganiseerd.  Dit alles vraagt veel inzet van vele medewerkers.

Wat we ook niet mogen vergeten is dat de organisatie van de Zonnerun ook financieel een hele opgave is.  Ook de werving van financiële middelen vraagt veel inzet en medewerking van velen.
En vooraleer dit alles op punt staat moet er natuurlijk veel vergaderd en overlegd worden, want de puzzel is pas klaar als alle stukjes beschikbaar zijn en vervolgens in elkaar gepast kunnen worden.

Mobirise
Mobirise
Mobirise

Fuif

* de fuif, waarop al onze jongeren en hun begeleiders worden uitgenodigd. Tijdens deze fuif bieden wij hen de gelegenheid om alle remmen eens los te gooien op de tonen van hun favoriete muziek. Onze dj zorgt ervoor dat zij zich geen minuut hoeven te vervelen. Deze fuif vind plaats op de laatste vrijdagnamiddag van november.

Kerstrun

* de kerstrun. In december organiseren Middenstand Eindhout en Middenstand Veerle een kerstrun.  Een traject van ongeveer 4,3 km tussen de beide dorpen kan gelopen en gewandeld worden. De kerstrun wordt onderweg voorzien van de nodige animatie. Ook Zonne-Run vzw draagt een steentje bij aan deze run, want op het einde van het jaar rijden de zijspannen nog eens een keertje uit. De gezellige sfeer onder de dorpsbewoners en de vrienden van Zonne-Run vzw zorgt ervoor dat ons werkjaar magisch wordt afgesloten.  
Mobirise

Built with Mobirise - Get more